Programy ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia Kielce

Programy ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia Kielce

LuCasco Ubezpieczenia i Finanse pragnie przedstawić Państwu Pakiet ubezpieczeń dedykowany fizjoterapeutom oferujący m.in.:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej fizjoterapeuty obejmujące wszystkie obszary aktywności zawodowej (OC dobrowolne, OC obowiązkowe)

- Ochrona przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych, zdarzeń niepożądanych, szkód w mieniu pacjenta, ubezpieczenie naruszenia praw pacjenta

 • Ochronę prawną w przypadku roszczeń i w trakcie trwania procesów sądowych

- Ochrona prawna w życiu zawodowym

- Wsparcie prawne w sprawach karnych oraz o wykroczenia w ruchu drogowym

- Opiniowanie kontraktów z podmiotami leczniczymi

- Telefoniczna asysta prawna

 • Refundację kosztów badań w kierunku obecności wirusów HIV i WZW wraz z refundacją kosztów kuracji antyretrowirusowej

- Ochrona przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny

- Ochrona na wypadek agresji pacjenta

- Koszty następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 • Gdy w wyniku choroby lub wypadku nie możesz wykonywać pracy i uzyskiwać przychodów

 

Jesteśmy przekonani, że wysoka ocena dotychczas zrealizowanych przez nas kontraktów oraz wieloletnie doświadczenie LuCasco zachęcą Państwa do nawiązania współpracy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

 

Jako fizjoterapeuta wykonujący swój zawód w Polsce powinieneś posiadać ubezpieczenie OC oraz ochrony prawnej na wypadek wyrządzenia lub podejrzenia wyrządzenia szkody pacjentowi. Taka ochrona jest szczególnie ważna w trakcie procesów cywilnych, które zawsze wiążą się z kosztami, są czasochłonne i mogą zaszkodzić Twojemu wizerunkowi bez względu na to, czy stawiane Ci zarzuty są uzasadnione, czy nie.

Upewnij się, że posiadasz ochronę odpowiednią do poziomu ryzyka oraz sposobu prowadzenia działalności gospodarczej.

INTER Fizjoterapeuci:

 • Dwa warianty ubezpieczenia: standard i premium
 • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Ochrona prawna w przypadku roszczeń i w trakcie trwania procesów sądowych
 • Wypłata świadczeń w przypadku agresji pacjenta
 • Ubezpieczenie na wypadek naruszenia praw pacjenta

 

WARIANT STANDARD WARIANT PREMIUM
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarancyjną 50 000 Euro Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarancyjną 100 000 Euro
+ Ubezpieczenie naruszenia praw pacjenta
Ochrona prawna w życiu zawodowym Ochrona prawna w życiu zawodowym i w sprawach związanych z ruchem drogowym
INTER Ochrona HIV/WZW
+ Ubezpieczenie na wypadek agresji pacjenta
INTER Ochrona HIV/WZW
+ Ubezpieczenie na wypadek agresji pacjenta
+ Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie całego świata
Składka: 205 zł Składka: 295 zł

INTER Kontrakt:

 • świadczenie dzienne wypłacane, gdy w wyniku choroby lub wypadku nie możesz wykonywać pracy i uzyskiwać przychodów
 • wypłata świadczenia począwszy od 1-go dnia czasowej niezdolności do pracy, maksymalnie do 365-go dnia
 • środki na pokrycie stałych zobowiązań w przypadku nieoczekiwanej utraty przychodów - nawet do 9 000 zł
 • składka już od 40 zł miesięcznie

 

Świadczenie dzienne 150 zł
(miesięcznie 4 500 zł)
bez weryfikacji przychodów
Świadczenie dzienne 300 zł
(miesięcznie do 9 000 zł)
przychody powyżej 9 000 zł
Grupa wiekowa INTER Kontrakt INTER Kontrakt NNW INTER Kontrakt INTER Kontrakt NNW
do 39 lat 77 zł 40 zł 139 zł 70 zł
40 - 49 lat 98 zł 45 zł 176 zł 81 zł
50 - 59 lat 155 zł 68 zł 278 zł 122 zł
60 - 70 lat 217 zł 84 zł 390 zł 151 zł

OFERUJEMY RÓWNIEŻ ROZWIĄZANIA KREDYTOWO LEASINGOWE

PARTNERZY PROGRAMU - ERGO HESTIA; LLOYD'S OF LONDON; REHASPORT

REHABILITACJA. Ubezpieczenie obejmuje:

  - organizację i pokrycie kosztóww rehabilitacji

  - pokrycie kosztów transportu i pobytu w placówce medycznej po wypadku.

  - przygotowanie indywidualnego planu rehabilitacji opracowanego przez najlepszych specjalistów.

 

ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE.

  Ubezpieczenie obejmuje jednorazową wypłatę świadczenia, gdy plan rehabilitacji ze względu na stan zdrowia nie może zostać przeprowadzony. Środki te można przeznaczyć na dowolny cel, np. pokrycie kosztów dodatkowych badań, zabiegów operacyjnych czy zakup lekarstw.

 

SPORT ASSISTANCE. Ubezpieczenie obejmuje:

  - Niezbędną i natychmiastową pomoc w przypadku nagłego zdarzenia zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, np. wizytę lekarza, pielęgniarki, dowóz leków, transport medyczny.

  - Pomoc opiekuńczą, np. opiekę nad dziećmi, osobami starszymi i niesamodzielnymi lub zwierzętami domowymi.

  - Dowóz niezbędnych artykułów, np. produktów spożywczych lub rzeczy osobistych do szpitala.

  - Transport, np. dzieci do szkoły lub przedszkola.

 

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW. Ubezpieczenie obejmuje:

  - Trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

  - Pokrycie kosztów leczenia poniesionych po wypadku, np. koszty wizyt lekarskich, badań, zabiegów ambulatoryjnych.

  - Wypłatę świadczenia z tytułu całkowitej utraty zdolności do uprawiania dyscypliny uprawianej zarobkowo.

  - Dzienne świadczenie szpitalne.

  - 1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenia od 6% uszczerbku na zdrowiu.

  - Możliwość skorzystania z usług Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym, w przypadku trwałej utraty zdolności do uprawiania dyscypliny sportowej wykonywanej zarobkowo.

 

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO.

  Sprzęt sportowy jest ubezpieczony od zdarzeń losowych, rabunku lub kradzieży.

 

PODRÓŻ.

  Całoroczne ubezpieczenie obejmujące prywatne i służbowe podróże zagraniczne. Pokrywa, np. koszty leczenia, ratownictwa i transportu medycznego.

 

BAGAŻ.

  Klient otrzymuje pomoc w przypadku utraty lub zniszczenia przedmiotów osobistych, np. telefonu, tabletu, kluczy, zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i w podróży; ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również bagaż przewożony wewnątrz pojazdu oraz w bagażnikach zewnętrznych.

 

ZABEZPIECZENIA KONTRAKTÓW SPORTOWCÓW NA SKUTEK CZASOWEJ LUB CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI UPRAWIANIA SPORTU

 

Całkowita trwała niezdolność wywołana wypadkiem lub chorobą.

  Do wypłaty dochodzi w sytuacji kiedy zawodnik nie ma szans na powrót do zdrowia i dalszego kontynuowania kariery. Wysokość wypłaty uzależniona jest od wysokości rocznego wynagrodzenia jakie otrzymuje zawodnik i stanowi jego krotność dochodząc do kwoty 10 mln zł.

Całkowita okresowa niezdolność wywołana wypadkiem lub chorobą.

  Do wypłaty dochodzi w sytuacji kiedy zawodnik po urazie lub z powodu choroby wyłączony jest czasowo z możliwości uprawiania swojej dyscypliny i zarobkowania. Świadczenie wypłacane jest wówczas za każdy miesiąc niezdolności i uzależnione jest od wysokości miesięcznego wynagrodzenia jakie otrzymuje zawodnik. Świadczenie może dochodzić do 50 tyś zł miesięcznie.

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

  Świadczenie to otrzymują wskazane przez zawodnika osoby po jego śmierci wywołanej wypadkiem. Wysokość wypłaty uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia rocznego jakie otrzymywał zawodnik i stanowi jego krotność dochodząc nawet do kwoty 10 mln zł.

 

ASPEKTY TECHNICZNE UBEZPIECZENIA

 

WIEK WSTĘPU 18 lat – 35 lat
Wysokość miesięcznego świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do uprawiania sportu spowodowanej NNW i chorobą 80% średniego miesięcznego dochodu z ostatnich12 m-cy
Okres wyczekiwania dla czasowej niezdolności do uprawiania sportu (czyli przez ile pierwszych dni od powstania niezdolności nie ma wypłaty świadczenia) 28 dni w standardzie lub w zależności od zapisów w kontrakcie
Okres wpłaty świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do uprawiania sportu Do 52 tygodni
Wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu trwałej niezdolności do uprawiania sportu (koniec kariery spowodowany wypadkiem lub chorobą) 3 x dochód za ostatnie 12 m-cy
Wysokość świadczenia z tytułu śmierci sportowca w wyniku wypadku 3 x dochód za ostatnie 12 m-cy

 

SZACUNKOWA SKŁADKA

 

WIEK ZAWODNIKA 20 LAT 25 LAT 30 LAT
Wysokość świadczenia z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku 500 000 zł 500 000 zł 500 000 zł
Wysokość świadczenia z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy w wyniku choroby lub wypadku (koniec kariery) 500 000 zł 500 000 zł 500 000 zł
Lekkoatleta 4 500 zł rocznie 5 000 zł rocznie 6 750 zł rocznie
Siatkarz/koszykarz/piłkarz ręczny 5 500 zł rocznie 6 000 zł rocznie 8 500 zł rocznie
Piłkarz nożny 5 250 zł rocznie 7 188 zł rocznie 15 625 zł rocznie
Żużlowiec 15 750 zł rocznie 15 750 zł rocznie 15 750 zł rocznie

PARTNER PROGRAMU - LEADENHALL POLSKA

LuCasco Ubezpieczenia i finanse prezentuje nowy program.

Dla kogo?

  Przedsiębiorcy prowadzący działalność z wszelkich branż, za wyjątkiem podmiotów zajmujących się udostępnianiem mediów społecznościowych, materiałów pornograficznych, producentów oprogramowania komputerowego, dostawców Internetu, producentów lub serwisantów sprzętu elektronicznego i jego komponentów, centrów przetwarzania danych, podmiotów zajmujących się obsługą płatności osób trzecich lub windykacją należności osób trzecich.

 

  Przykładowe docelowe branże to: szkoły i uczelnie wyższe, szpitale i przychodnie lekarskie, sieci sklepów handlowych, sklepy internetowe, kancelarie prawne i kancelarie innych usług profesjonalnych, przedsiębiorstwa produkcyjne (inne niż sprzętu elektronicznego), spółdzielnie, administratorzy nieruchomości, dealerzy samochodowi, zakłady usługowe, hotele itp.

 

Zakres ochrony

Sekcja A odpowiedzialność cywilna i koszty obrony w postępowaniach cywilnych z tytułu naruszenia prywatności
(np. roszczenia osób trzecich w związku z ujawnieniem ich danych osobowych znajdujących się w systemie informatycznym ubezpieczonego)
Sekcja B kary administracyjne i koszty obrony w postępowaniach regulacyjnych w postępowaniach z tytułu naruszenia prywatności
(np. postępowania prowadzone prze GIODO)
Sekcja C koszty reakcji i zarządzania kryzysowego w związku z naruszeniem bezpieczeństwa informacji
(np. włamaniem do system informatycznego Ubezpieczonego albo kradzieżą danych przez pracownika ubezpieczonego)
Sekcja D odpowiedzialność cywilna i koszty obrony w postępowaniach cywilnoprawnych w związku z naruszeniem bezpieczeństwa informacji
(np. roszczenia kontrahentów w związku z kradzieżą danych ich dotyczących z systemu informatycznego ubezpieczonego)
Sekcja E odpowiedzialność multimedialną
(tj. odpowiedzialność za publikacje np. w mediach społecznościowych, stronach internetowych itp.)
Sekcja F pokrycie kosztów i wymuszonych płatności w związku z atakiem hakerskim Dla niektórych branż dodatkowo ochrona obejmuje

 

Suma ubezpieczenia

 

  Od 500 tys. PLN do 5 mln PLN

 

  Dla poszczególnych klauzul oraz rozszerzeń w ofercie mogą być wskazane podlimity.

 

Okres ubezpieczenia

 

  12 miesięcy

 

Składki na ubezpieczenie

 

  Od 500 tys. PLN do 5 mln PLN Dla poszczególnych klauzul oraz rozszerzeń w ofercie mogą być wskazane podlimity.

 

Najistotniejsze warunki ubezpieczenia

 

  Wypadek ubezpieczeniowy (TRIGGER)
  Ochrona obejmuje tylko Roszczenia, Postępowania regulacyjne, Naruszenia bezpieczeństwa informacji, Zagrożenia Cyber wymuszeniem i Zakłócenia sieci zgłoszone w okresie ubezpieczenia, które zostały popełnione lub wynikają ze zdarzeń mających miejsce przed datą retroaktywną określoną w Polisie.

 

  Informacje o ubezpieczonym
  Informacja o ubezpieczonym stanowi integralną część Umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, o które pytał w formularzu oferty albo w innych pismach przed zawarciem

 

Wyłączenia

 

  Jakichkolwiek okoliczności, działania, uchybienia lub zaniechania popełnionego przed

 • datą początku Okresu ubezpieczenia - a jeśli Umowa ubezpieczenia stanowi nieprzerwaną kontynuację wcześniejszej Umowy ubezpieczenia lub wcześniejszych Umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszych warunków - to przed datą początku okresu ubezpieczenia pierwszej z tych umów, o których to zdarzeniach Ubezpieczony wiedział, lub z zachowaniem należytej staranności powinien wiedzieć, że mogłyby stanowić podstawę Roszczenia

 • datą retroaktywną

 •  

   domniemanego lub rzeczywistego: naruszenia praw własności przemysłowej, kradzieży, kopiowania, ujawnienia lub publikacji tajemnic handlowych

   

   jakiekolwiek umyślne naruszenie prawa, niedozwolone praktyki biznesowe, uchybienia lub zaniechania popełnione przez Ubezpieczonego z bezprawnym zamiarem

  PARTNER PROGRAMU - MLEASING

  LuCasco pragnie zaprezentować nowy Produkt finansowy dla branży medycznej. Oferta leasingu urządzeń medycznych dedykowana dla lekarzy, gabinetów lekarskich, lecznic, przychodni, placówek świadczących usługi prozdrowotne, weterynaryjne, a także publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz aptek. W ramach oferty obok leasingu operacyjnego i finansowego znajduje się pożyczka.

   

  Dla kogo? Praktyki lekarskie, stomatologiczne, farmaceutyczne/apteki, protetyczne, optyczne, analityczne, pielęgniarskie, rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne, weterynaryjne, medycyny estetycznej, kosmetologii w formie działalności gospodarczej, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, ZOZ i NZOZ, dostawcy urządzeń medycznych
  Wymagane dokumenty Do 500 000 PLN – wniosek, dokument potwierdzający wykształcenie kierunkowe
  Powyżej 500 000PLN – realizujemy w procedurze standardowej
  Rodzaje finansowania od 6 do 72* miesięcy
  Waluta Leasing - PLN, EUR
  Pożyczka - PLN
  Opłata wstępna 15% - meble apteczne, IT (leasing operacyjny, leasing finansowy, pożyczka)
  Od 0%* - pozostałe PL w leasingu operacyjnym, finansowym i pożyczce
  -5% - dla Klientów BREL z gr. I, II, V
  *tylko dla Grupy Podmiotów Medycznych
  Przykładowe typy urządzeń
  Medycyna ogólna i weterynaria Aparaty diagnostyki ultradźwiękowej
  Aparaty diagnostyki obrazowej
  Aparaty diagnostyki RTG
  Endoskopy
  Aparaty do zastosowania w okulistyce
  Densytometry
  Litotryptery
  Mikroskopy medyczne
  Lasery medyczne
  Inne urządzenia do diagnostyki i leczenia, pozostałe wyposażenie
  Stomatologia Unity stomatologiczne
  Autoklawy
  Aparaty RTG, RVG
  Lasery stomatologiczne
  Farmacja Wyposażenie aptek
  Meble apteczne
  Sprzęt IT ...

  PARTNER PROGRAMU - PARTNER INTERRISK TU S.A.

  LuCasco ma przyjemność zaprezentować program, który powstał przy współpracy z Interrisk TU S.A. Obejmuje ona swoją ochroną następstwa nieszczęśliwych wypadków, m.in.: śmierć wskutek NW, trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW, koszty leczenia wskutek NW, pobyty w szpitalu (także wskutek choroby), zdiagnozowanie sepsy, śmierć rodzica czy rehabilitację.

   

  Instrukcja likwidacji szkody z ubezpieczenia EDU PLUS

   

   1. Pobierz druk zgłoszenia szkody dostępny poniżej.

   

   2. Załącz dokumentację medyczną z procesu leczenia (punkt 14 druku zgłoszenia szkody).

   

   3. Dostarcz nam komplet dokumentów drogą elektroniczną, listowną lub osobiście.

   

  Ubezpieczenia Kielce

  Interrisk TU SA, 40-610 Katowice
  Przegroda Pocztowa 3334
  Ubezpieczenia Kielce

  ul. Krakowska 233, 25-705 Kielce
  ul. Szkolna 5, 26-060 Chęciny

  Informacje dodatkowe

   odpowiedzialność za urazy powstałe w trakcie zajęć sportowych w szkolnych i pozaszkolnych klubach sportowych

   orzekanie stopnia uszczerbku na zdrowiu w oparciu o tzw. „szeroką” TABELĘ USZCZERBKÓW NA ZDROWIU – 54str.

   świadczenia za pobyt w szpitalu w skutek NNW i choroby – 50zł / dzień

   możliwość skorzystania przez Placówkę z DOFINANSOWANIA POSIŁKÓW do 15% wpłaconej składki lub do zwolnienia do 10% osób z jej opłaty

   uproszczona likwidacja szkód (bez komisji lekarskich)

   ubezpiecznie OC Placówki, Dyrektora oraz Personelu w atrakcyjnej cenie

   zniżki na inne ubezpieczenia w Interrisk TU SA – Bon o wartości 50zł dla każdego Ubezpieczonego*

  * Wartość BONU 50zł ale nie więcej niż 20% składki przy zakupie ubezpieczenia NNW Plus, NNW Moja Rodzina, turystycznego Bon Voyage, mieszkania i domu oraz OC Rolnika.

  Pliki do pobrania

   zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia Edu Plus pobierz w formie pdf

   druk indywidualnego zgłoszenia do ubezpieczenia szkolnego EDU Plus pobierz w formie pdf

   instrukcja likwidacji szkody EDU PLUS pobierz w formie pdf

   lista osób opłacających składkę ubezpieczeniową EDU Plus pobierz w formie pdf

   OWU EDU PLUS pobierz w formie pdf

   postanowienia dodatkowe i odmienne EDU PLUS pobierz w formie pdf

   tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu pobierz w formie pdf

  © LuCasco 2017